trails of sicily
Zaproszenie do wspólnej wędrówki po Sycylii, do odkrywania jej naturalnych uroków, kultury, obyczajów i oczywiście smaków.
 
WYCIECZKI ZE SZLAKAMI SYCYLII – REGULAMIN

WYCIECZKI ZE SZLAKAMI SYCYLII – REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem usług oferowanych przez Szlakami Sycylii. W momencie dokonania rezerwacji akceptujesz treść regulaminu.

1. REZERWACJA
2. ANULACJA REZERWACJI I ZWROT ZALICZKI
 • Możesz anulować rezerwację z jakiegokolwiek powodu do 48h przed rozpoczęciem wycieczki i otrzymać pełny zwrot wpłaconej kwoty. 
 • W terminie krótszym niż 48h przed rozpoczęciem wycieczki Organizator zobowiązuje się do zwrotu zaliczki wyłącznie w przypadku działania siły wyższej (alarm pogodowy, alarm wulkaniczny itp.) uniemożliwiającej realizację zaplanowanej wycieczki, lub z przyczyn zależnych od naszej organizacji (np. awaria środka transportu itp.). Rezygnacja z powodu Twojej subiektywnej oceny pogody nie uprawnia Cię do otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki.
 • Lekki deszcz, opady śniegu, wiatr, chmury czy mgła, nie są powodem do anulowania lub przerwania wycieczki.
 • Jeśli nie pojawisz się w miejscu spotkania lub zrezygnujesz z uczestnictwa w ciągu 48h przed godziną rozpoczęcia wycieczki, nie otrzymasz zwrotu zaliczki.
3. ZMIANA PLANU WYCIECZKI
 • Jeśli w dniu wycieczki wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, zagrożenie wulkaniczne lub inne ważne powody, przewodnik może podjąć decyzję o zmianie planu wycieczki lub, w ekstremalnych przypadkach, przerwania wycieczki.
 • Zapoznaj się z planem wycieczki, ponieważ Organizator nie gwarantuje możliwości zmiany trasy/planu w trakcie wycieczki (np. wjazd kolejką czy degustacja wina w winnicy podczas wycieczek, które nie przewidują tych atrakcji).
 • Czas trwania wycieczki podany w opisie jest orientacyjny. 
4. TRANSPORT I MIEJSCE ZBIÓRKI
 • Ceny opublikowane na stronie obejmują podróż z miejsc zbiórki w Katanii lub wskazanych przez Organizatora parkingów na obrzeżach miasta (w wypadku klientów dojeżdżających własnym środkiem transportu spoza Katanii). Podczas wycieczki „Śladami Ojca Chrzestnego” możliwy jest również transfer z Taorminy (parking Mazzarò).
 • Miejsce zbiórki w Katanii będzie wyznaczane, w miarę możliwości, jak najbliżej Twojego zakwaterowania. W Twoim interesie jest podanie adresu zakwaterowania wysyłając e-mail na trailsofsicily@gmail.com do 48h przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku braku adresu, Organizator arbitralnie wyznaczy miejsce zbiórki i nie gwarantuje możliwości jego zmiany.
 • Transfer/przejazdy podczas wycieczki mogą odbywać się z kierowcą mówiącym po włosku i angielsku nawet jeśli wycieczka została zarezerwowana z przewodnikiem polskojęzycznym. 
 • Transfery spoza wyznaczonych przez Organizatora miejsc spotkań będą realizowane za dodatkową opłatą. 
 • Przewodnik NIE odpowiada za rzeczy pozostawione w środkach transportu lub zgubione podczas wycieczki i nie wykonuje wysyłek.  
 • Kategorycznie zabrania się spożywania jakichkolwiek posiłków, przekąsek i napojów w czasie przemieszczania się pojazdem. Respektuj tą zasadę, aby uniknąć krępujących sytuacji i upominania w trakcie wycieczki.
5. NORMY ZACHOWANIA I PRZYGOTOWANIE DO WYCIECZKI
 • Jako uczestnik wycieczki jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz respektowania wszelkich wskazówek udzielanych przez przewodników podczas wycieczki. Na naszej stronie znajdziesz informacje dotyczące wymaganego wyposażenia oraz stopnia trudności poszczególnych wycieczek. Zapoznaj się z tymi wskazówkami i poinformuj o o nich wszystkich członków Twojej grupy.
 • Każdy, kto ma specjalne potrzeby lub jakiekolwiek patologie, mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lub komfort uczestnika podczas wycieczki, jest zobowiązany do powiadomienia o tym przewodnika.
 • Na wycieczki zabrania się zabierania jakichkolwiek zwierząt.
6. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYCIECZKI
 • Proponowane wycieczki rekreacyjne odbywają się głównie w środowiskach naturalnych, w których nie można całkowicie wyeliminować ryzyka wypadków. Przykładowe zagrożenia mogą być następujące: nierówny kamienisty teren, kontakt z kłującą roślinnością, oderwanie skał, wybuchy i erupcje wulkanu, opad pyłu wulkanicznego i materiału piroklastycznego, oblodzenia trasy, bardzo silny, porywisty wiatr, wysokie lub niskie temperatury (poparzenia słoneczne, udary, hipotermia). Nie istnieje bezpieczna góra! Ryzyko można zminimalizować jedynie poprzez odpowiedzialne zachowanie i respektowanie wskazówek i zasad określonych przez przewodników. Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za wypadki związane z niemożliwymi do przewidzenia niebezpieczeństwami i ryzykami związanymi z charakterem środowiska, w którym będziesz poruszać się w trakcie wycieczki.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH
 • Rezerwując i uczestnicząc w wycieczce wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na podstawie art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003 i art. 13 RODO 679/16. Pozyskane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zorganizowania wycieczki i NIE będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych.
 • Biorąc udział w wycieczce wyrażasz zgodę na publikację materiału fotograficznego pozyskanego podczas wycieczki na naszych kanałach społecznościowych w celach promocyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne upublicznienie Twojego wizerunku przez innych uczestników wycieczki lub przypadkowe osoby robiące fotografie/filmy na szlaku. 
 • Każdy, kto nie wyraża zgody na publikację swojego wizerunku, MUSI wcześniej powiadomić o tym Organizatora.